Oznamy - 22. neděle v mezidobí

29.08.2021 10:51

 

                    22. neděle v mezidobí                          29. 8. 2021

 

Z liturgického kalendáře: v pátek Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

 

  1. Skauti z Brumova-Bylnice srdečně zvou dnes vás na brumovský hrad, kde se uskuteční tradiční „Pohádkový hrad“. Začátek bude ve 13:00 hod. Více informaci naleznete na plakátu.
  2. Ve středu 1. září začne nový školní a katechetický rok. Příští neděli na dětské mši svaté v 9:00 hod. požehnáme děti a školní aktovky prvňáčkům.
  3. Tento týden je první pátek, mše svaté budou slouženy ráno v 7:00 a večer v 18:30 hod. Hodinu před večerní mší svatou bude příležitost k tiché adoraci a k svátosti smíření. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek Nedašov a pátek Návojnou a Nedašovu Lhotu od 9:00 hod.
  4. V sobotu 4. září od 9:00 hod. srdečně zveme na faru stávající ministranty a všechny kluky od 2. třídy, kteří by chtěli ministrovat.
  5. Společenství z Projektu ON, srdečně zve na konferenci POSLANÝ a jeho evangelizační podprogram V RADOSTI, která proběhne v pátek a sobotu 3. - 4. září ve Valašských Kloboukách. Bližší informace naleznete na plakátcích ve vitrínce před kostelem.
  6. Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.
  7. Děkujeme za úklid třetí skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.

 

 

Ohlášky:

V sobotu 4. 9. 2021 hodlají uzavřít církevní sňatek v kostele sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově Rostislav Vilém z Karolinky a Kateřina Šenkeříková z Nedašova. Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření tohoto manželství, ať to oznámí na faře.