Oznamy - 21. neděle v mezidobí

27.08.2023 17:14

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

27. 08. 2023

 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Liturgický kalendář:

Pondělí – Památka sv. Augustína, biskupa a učitele církve

Úterý – Památka umučení sv. Jana Křtitele

 

 • Tento týden je první pátek, mše svaté budou slouženy ráno v 7:00 a večer v 18:30 hod. Hodinu před večerní mší svatou bude příležitost k tiché adoraci a svaté zpovědi. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek Nedašov a v pátek Nedašovu Lhotu a Návojnou. Vždy od 9:00 hod.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
 • V sobotu 2. 9. od 9:00 hod. srdečně zveme na faru stávající ministranty a všechny kluky, nové kandidáty od 3. třídy, kteří by chtěli ministrovat.
 • Příští neděli 3. 9. na dětské mši svaté v 9:00 hod. požehnáme školní tašky a pomůcky prvňáčků. Srdečně zveme všechny děti, studenty, rodiče a učitele.
 • Rodiče nastávajících prvňáčků si mohou vyzvednout v zákristii přihlášku do náboženství, případně si ji stáhnout ZDE.
 • Srdečně zveme děti od 1. do 5. třídy do dětského spolča, kde se můžou těšit na různé hry, tvoření, dobrodružství a mnoho dalších věcí. Těšit se také můžou na různé biblické příběhy, které nás povedou celým školním rokem. Přihlášky si můžete vytisknout ZDE. První setkání bude zveřejněno ve farních ohláškách. Těšíme se na každého z Vás.
 • Děkujeme za úklid kostela 1. skupině z Nedašova příští sobotu bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.
 • Skauti z Brumova-Bylnice srdečně zvou dnes na tradiční „Pohádkový hrad“. Začátek bude ve 13:00 hod.
 • Dnes v 14:00 hod.  jste všichni srdečně zvaní na pouť ke kapli sv. Augustína na Zapechovej ve farnosti Červený Kameň.
 • Farnost Valašské Klobouky Vás srdečně zve na evangelizační akci „V radosti“, která bude v pátek 1. 9. od 16:00 hod. na náměstí ve Valašských Kloboukách. Můžete se těšit na hlavní program – koncert Pavel Helan, Michal Nesvadba, Gedeon worship family, Thabata Oliver, modlitbu za náš region i na doprovodný program pro děti. Více informací najdete ZDE.
 •  Farnost Valašské Klobouky zve, kdo máte čas a chuť, v sobotu 2. 9. ve 14:00 na děkovnou mši sv. rodáka bratra Jana Cyrila Vaňka za dar věčných slibů u „šedých“ františkánů v Americe, které složil v New Yorku 6. 8. 2023

Ohlášky:

V sobotu dne 2. 9. hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek manželství Martin Kolínek z Ned. Lhoty a Dominika Šmerdová ze Šlapanic.

A v sobotu dne 9. 9. ve Valašských Kloboukách hodlají uzavřít církevní sňatek manželství Dominik Novák z Návojné a Veronika Rašková z Valašských Klobouk.

Kdo by věděl o závažné překážce, která brání uzavření těchto manželství, ať to oznámí na faře.