Oznamy - 21. neděle v mezidobí

21.08.2022 16:19

 

Nedašov 21. 8. 2022

21. neděle v mezidobí

 

  Liturgický kalendář:

  Pondělí - Památka Panny Marie Královny

  Středa - Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

  Sobota - Památka sv. Moniky

 

  1. Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti – malování kostela. Předem všem srdečně děkujeme.
  2. Děkujeme organizátorům a členům valašského souboru ZÁVRŠAN a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy a průběhu hodů a dožínek v naší farnosti. Děkujeme obci Nedašov, panu varhaníkovi, kostelníkovi, ministrantům, muzikantům, krojovaným. Děkujeme těm, kteří připravili dožínkový věnec, a všem, kteří krásně vyzdobili náš kostel. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli během dožínek na výmalbu našeho kostela. Poděkování patří také organizátorům farní pouti na Svatý Hostýn.
  3. Srdečně děkujeme Panu Josefovi Fojtíkovi z Nedašovy Lhoty za dar na kostel ve výši 20 tisíc Kč a také všem, kteří v minulem týdnu přispěli osobním darem na kostel.
  4. Děkujeme za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet 1. skupina z Nedašova.
  5. Rodiče nastávajících prvňáčků si mohou vyzvednout v zákristii přihlášku do náboženství, případně si ji stáhnout ZDE.
  6. Farnost Valašské Klobouky zve dnes na poutní mši sv. v 15:00 hod. ke kapli Panny Marie Královny na Dělanovci (cca 2km z Královce směrem na Požár).
  7. Dnes je také v 14:00 hod. pouť ke kapli Panny Marie Královny na Brezovej ve farnosti Pruské.
  8.  Příští neděli 28. 8. jste srdečně zvaní na pouť ke kapli sv. Augustína na Zapechovej v 14:00 hod. ve farnosti Červený Kameň.
  9. Skauti z Brumova-Bylnice srdečně zvou příští neděli na brumovský hrad na tradiční „Pohádkový hrad“. Začátek bude ve 13:00 hod.