Oznamy - 21. neděle v mezidobí

21.08.2021 08:25

                   21. neděle v mezidobí      
                                    22. 8. 2021
Z liturgického kalendáře: v úterý 24. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola; v pátek 27. Památka sv. Moniky; v sobotu 28. Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve;  
  • Pán Bůh zaplať všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli k důstojné oslavě svátku Nanebevzetí Panny Marie a nedělnímu díkůvzdání za úrodu; poděkování patří také organizátorům poutě na Svatý Hostýn.
  • Rodiče nastávajících prvňáčků si mohou vyzvednout v zákristii přihlášku do náboženství, případně si ji stáhnout z farních stránek.
  • Skauti z Brumova-Bylnice srdečně zvou příští neděli na brumovský hrad na tradiční "Pohádkový hrad". Začátek bude ve 13.00 hod. Vice informaci naleznete na plakátu.
  •  Společenství z projektu ON, srdečně zve na konferenci POSLANÝ a jeho evangelizační podprogram V RADOSTI, která proběhe 3.- 4. 9. ve Valašských Kloboukách.Bližší informace naleznete na plakátu ve vývěsní skříňce.

  • Pán Bůh zaplať spolužákům z ročníku 1960 za dar na kostel 1850 korun.
  • Děkujeme za úklid kostela čtvrté skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet třetí skupina z Návojné.
Ohlášky: V sobotu 28. 8. 2021 v 11.00 hod. hodlají uzavřít v kostele sv. Václava v Brumově-Bylnici svátost manželství Josef Mitáš, bydlící v Brumově-Bylnici a Martina Šenkeříková, bydlící v Nedašově.
Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření těchto manželství, ať to oznámí na faře.