Oznamy - 20. neděle v mezidobí

20.08.2023 12:31

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

20. 08. 2023

 

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Liturgický kalendář:

Pondělí - Památka sv.Pia X, papeže

Úterý - Památka Panny Marie Královny

Čtvrtek - Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

 

  • Děkujeme organizátorům a členům valašského souboru ZÁVRŠAN a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy a průběhu hodů a dožínek v naší farnosti. Děkujeme obci Nedašov, panu varhaníkovi, kostelníkovi, ministrantům, muzikantům, krojovaným. Děkujeme těm, kteří připravili dožínkový věnec, a všem, kteří krásně vyzdobili náš kostel. Poděkování patří také organizátorům farní pouti na Svatý Hostýn. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří minulou neděli přispěli na potřeby farnosti.
  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
  • Děkujeme za úklid kostela 3. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet 1. skupina z Nedašova.
  • Rodiče nastávajících prvňáčků si mohou vyzvednout v zákristii přihlášku do náboženství, případně si ji stáhnout ZDE.
  • Srdečně zveme děti od 1. do 5. třídy do dětského spolča, kde se můžou těšit na různé hry, tvoření, dobrodružství a mnoho dalších věcí. Těšit se také můžou na různé biblické příběhy, které nás povedou celým školním rokem. Přihlášky si můžete vyzvednout v zákristii nebo stáhnout ZDE. První setkání bude zveřejněno ve farních oznamech. Těšíme se na každého z Vás.
  • Dnes v 16:00 hodin je tradiční poutní mše svatá u kapličky Panny Marii na Brezovej. Všichni jste srdečně zváni.
  • Příští neděli 27. 8. jste srdečně zvaní na pouť ke kapli sv. Augustína na Zapechovej v 14:00 hod. ve farnosti Červený Kameň.
  • Skauti z Brumova-Bylnice srdečně zvou příští neděli na Brumovský hrad na tradiční „Pohádkový hrad“. Začátek bude ve 13:00 hod.

 

Ohlášky:

Ve středu dne 23. 8. hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek: Miroslav Šindler z Ned. Lhoty  a Michaela Horčinová ze Slovenské Lupči.

Kdo by věděl o závažné překážce, která brání uzavření toho manželství, ať to oznámí na faře.