Oznamy - 2. neděle velikonoční

16.04.2023 13:36

 

Římskokatolická

 farnost Nedašov

FARNÍ OZNAMY

16. 4. 2023

 

2. neděle velikonoční

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

          

  • Dnes prožíváme neděli Božího Milosrdenství. Odpoledne v 15:00 hod. jste srdečně zvaní na pouť k Božími Milosrdenství. Hlavním celebrantem a kazatelem bude P. Lukáš Gelnar – kaplan z Valašských Klobouk. Dnes hrubá mše svatá již nebude.
  • Zítra v pondělí 17. dubna, po večerní mši svaté se (nejen) pro rodiče dětí, které se připravují na První svaté příjímání, uskuteční přednáška zaměřená na víru v rodině. Účast rodičů našich prvokomunikantů je povinná, ostatní jste srdečně zváni. Své zkušenosti s výchovou a předáváním víry v Boha předají manželé Gajdůškovi z Luhačovic.
  • V pátek 21. dubna zveme biřmovance na mši svatou v 18:30 hod. a po mši svaté od 19:15 hod. na další setkání. Tentokrát budeme se věnovat tématu: Bůh Otec.
  • Pán Bůh zaplať všem, kteří jste přispěli ve sbírce z minulé neděle na služné kněží a na hrob v Jeruzalémě.
  • Charita Valašské Klobouky děkuje všem farníkům, kteří se zapojili v letošní postní době do aktivity Postní almužna. V naší farnosti vybráno bylo: 26. 984,-Kč. Ještě jednou velké Pán Bůh zaplať.
  • Děkujeme za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet: 5. skupina z Nedašova.
  • V pátek 21. 4. proběhne „Aleluja mejdan“ – tentokrát v Horní Lhotě. V 19:00 bude mše svatá v kostele a od 20:00 bude pokračovat program na kulturáku. Více ZDE.