Oznamy - 2. neděle v mezidobí

16.01.2022 11:32

 

                                                                                       16. 1. 2022

2. neděle v mezidobí

Z liturgického kalendáře:

v pondělí Památka sv. Antonína, opata

v úterý Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

v pátek Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

 

  1. Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme v modlitbách na tento úmysl.
  2. Pán Bůh zaplať všem, kdo se podíleli na úklidu vánoční výzdoby.
  3. Příští neděle 23. ledna se v katolické církvi po celém světě slaví jako neděle Božího slova, a zároveň proběhne přikázaná sbírka, jejíž výnos je určen Českému katolickému biblickému dílu.
  4. Srdečně jste zváni na 4. setkání Amoris Laetitia, které proběhne v Dolní Lhotě příští neděli 23. 1. v 16 hod.
  5. Letošní pouť na Sv. Hostýn se uskuteční 10. června. Bližší informace naleznete ve vývěsní skříňce nebo ZDE.
  6. Pán Bůh zaplať Pánu Bohu známým osobám za dar na kostel ve výši čtyři tisíce korun.
  7. Charita Valašské Klobouky děkuje všem koledníkům, vedoucím skupinek a také všem, kteří koledníky přijali ve svých domovech. V naší farnosti jste na potřeby charity přispěli celkem 149 734 korun: v Návojné bylo vybráno 32 565 Kč, v Nedašově 73 593 Kč, a v Ned. Lhotě 43 576 Kč. Všem veliké Pán Bůh zaplať.
  8. Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty., příští týden bude uklízet 2. skupina z Návojné.
  9. Zemřela paní Marie Fojtíková z Ned. Lhoty, pohřeb se bude konat v úterý 18. 1. ve 14:30 hod. Pomodleme se za naši zemřelou sestru: Odpočinutí věčné dej jí ó Pane…