Oznamy - 2. neděle postní

13.03.2022 11:02

                                                         13. 3. 2022

2. neděle postní

Z liturgického kalendáře:

V sobotu Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie,

                  mše svaté budou v 7:15 hod. a 9:00 hod.

  1. Dnes začíná 24 hodinová adorace ve farnostech děkanátu Valašské Klobouky – Valašsko se modlí za mír na Ukrajině. Modlitební štafetu začíná dnes večer farnost Valašské Klobouky. V naší farnosti začíná adorace ve čtvrtek 17. 3. po večerní mši sv., po které bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní, až do pateční Křížové cesty v 16:45. Kvůli bezpečnosti prosíme, zapište se ve dvojicích na hodinový rozvrh, který je na stolku za lavicemi. Po nás modlitební štafetu přebírá farnost Slavičín.
  2. P. Andrzej Draws, rektor poutního místa Panny Marie Fatimské v Krisovyči na západní Ukrajině, v reakci na rozsáhlou ruskou invazi na Ukrajině, vyzval všechna světová poutní místa zasvěcená Panně Marii Fatimské, aby se tuto neděli 13. března spojila v modlitbě za obrácení Ruska. Dnes po Křížové cestě bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní a zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii Fatimské.
  3. Jste srdečně zváni na pobožnosti Křížové cesty, které probíhají v pátek půl hodiny přede mší svatou v 16:45 a v neděli odpoledne v 15:00 hod., v hodině Božího milosrdenství. Příští neděle 20.3 a pátek 25.3 Křížové cesty nejsou ještě obsazené, prosíme, aby zájemci zapsali se na seznam do středy.  Také v každý pátek v postní době srdečně zveme na Nikodémovu noc, tj. adoraci ve tmě, která začne po večerní mši svaté do 21.00 hod.
  4. Ve středu 16. března od 18:00 hod. se v našem kostele uskuteční přednáška manželů Kvapilíkových z Kroměříže. Téma je zaměřeno na výchovu dětí v křesťanských rodinách. Proto na tuto přednášku zveme všechny rodiče, zvláště pak rodiče dětí připravující se na První svaté přijímání. V jejich případě je očekávána účast alespoň jednoho z nich.
  5. V sobotu ranní mše svatá 7:15 hod. bude obětovaná za živé a zemřelé Josefy z naší farnosti.
  6. Příští neděli 20. března v 15:00 hod. jsou srdečně zvané všechny rodiny do kostela v Újezdě na další setkání Amoris Laetitia na téma: "Láska, která se stává plodnou".
  7. Na stojanu, za lavicemi a na stojanu s novinami pod chorou si můžete ještě vyzvednout pokladničky na postní almužnu“. Pokladničky se budou vracet na květnou neděli. Všechny dary budou věnované na pomoc Ukrajině.
  8. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří jste přispěli na haléř sv. Petra.  
  9. Děkujeme za úklid kostela 3. skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet skupina z Nedašove Lhoty.
  10. Zemřela paní Františka Tomečková z Nedašova.  Pohřeb bude se konat ve středu 16. března v 15:00 hod., pomodleme se za ni: Odpočinuti věcné dej jí, o Pane…