Oznamy - 2. neděle po Narození Páně

01.01.2022 21:48

 

                                                                                              2. 1. 2022

2. neděle po Narození Páně

 

Z liturgického kalendáře:

 Čtvrtek - Slavnost Zjevení Páně

 Neděle - Svátek Křtu Páně

 

  1. Ve čtvrtek na Slavnost Zjevení Páně budou mše svaté ráno v 7.00 hod. a večer v 17.15. hod. Na mších budeme žehnat vodu, křídu a kadidlo.
  2. Tento týden je první pátek v měsíci, mše sv. budou ráno v 7.00 hod. a večer v 17.15 hod., hodinu před mší svatou bude vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek od 9.00 hod. v Nedašově a v pátek od 9.00 hod. v Návojné a Nedašove Lhotě.
  3. Charita Valašské Klobouky oznamuje, že v sobotu 8. 1. 2022 proběhne v naší farnosti tříkrálová obchůzka.

Zároveň hledáme dobrovolníky z řad dětí, které se chtějí zapojit do pomoci při tříkrálové obchůzce v naší farnosti. Pokud máš chuť se zapojit, zeptej se rodičů a zavolejte na číslo 731 923 245 nebo se nahlas u Magdaleny Naňákové.

Sraz všech přihlášených vedoucích a koledníků bude v sobotu po mši svaté ráno v 7.00, kdy jim bude uděleno požehnání, a budou vysláni do našich domovů.

Dopředu děkujeme všem, kdo přijmou koledníky do svých domovů a podpoří tak společné dílo.

  1. Na začátku nového roku bývá zvykem konat požehnání domácností, domů i bytů, spojené s požehnáním i všem, kdo tam přebývají. Je to vhodná příležitost ke společné modlitbě, ale také k setkání a hlubšímu vzájemnému poznání. Pokud má někdo zájem o takové požehnání, může se individuálně domluvit s otcem Krystianem.
  2. Pán Bůh zaplať všem, kteří během vánočních svátků přispěli na potřeby naše farnosti a kostela.
  3. Pán Bůh zaplať za dar na potřeby kostela od členů Živého růžence z Nedašove Lhoty ve výši 4 tisíc Kč., a Panu Bohu známe rodině za dar na kostel ve výši 5 tisíc Kč.
  4. Děkujeme za úklid kostela 1. skupině z Návojné přísti týden bude uklízet 5. skupina z Nedašova.
  5. Ve středu 5. ledna ve 14:30 hod. bude pohřeb zemřelé paní Anny Hlásné. Prosme v modlitbě na naši zemřelou sestru: Odpočinutí věcné dej jí, ó Pane…