Oznamy - 2. neděle adventní

04.12.2022 13:20

 

Nedašov, 4. 12. 2022.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

                                                                                                                            

Z Liturgického kalendáře:

Středa - Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Čtvrtek  - Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU – tento den je doporučený svátek, věřící by se měli účastnit mše svaté;

Neděle - 3. neděle adventní „Gaudete“ – radostná

 

  1. Dnes v 15:00 hod. navštíví náš kostel sv. Mikuláš. Zveme všechny na mikulášskou nadílku. Poté bude připraveno venku občerstvení pro děti i dospělé. Prosíme ochotné hospodyňky o něco dobrého na společný stůl. Kdo by chtěl přispět na toto setkání a balíčky pro děti, může do kasiček.
  2. Srdečně zveme na rorátní mše sv. v úterý v 6:30 hod. a v sobotu v 7:00 hod. Děti prosíme, ať si donesou lucerničky. Po rorátech bude pro děti přichystáno překvapení.
  3. „Přiblížilo se nebeské království.“ Aktivita na advent 2022“. Advent je zajímavou dobou, která v sobě spojuje minulost, přítomnost i budoucnost. „Přiblížilo se nebeské království.“ (Mt 3,2) To nejsou jen slova, která adresoval sv. Jan Křtitel svým posluchačům u Jordánu před dvěma tisíci lety. Tato slova se bytostně dotýkají každého z nás. Zkusme během letošního adventu svatému Janovi více naslouchat. Zkusme jeho slova pojmout jako výzvu a něco ve svém životě změnit, něco udělat. Každý adventní týden nás budou provázet Janovy výroky podpořené obrázky a náměty k tomu, jak využít čas na této Zemi, který je darem od Boha. Účastníci si každý týden berou domů jeden papírek s adventními výzvami, které se pokusí celý týden plnit. Pak v neděli dovnitř ciferníku „orloje“ si účastníci během adventu připevní špendlíkem malé hvězdičky. Připevňování může probíhat buď přede mší svatou, anebo po ní.
  4. Ve čtvrtek 8. 12. bude slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Budou slouženy tři mše svaté - v 7:00 hod., v 10:00 hod. a v 17:15 hod. Mši svatou v 10:00 hod., při které obnovíme řeholní sliby, budou sloužit všichni kněží Mariáni působící v ČR.
  5. Svátost smíření před Vánocemi bude v našem kostele v pondělí 19. prosince od 10:00 do 12:00 hod a od 13:30 do 16:30 hod.
  6. V zákristii je možnost zakoupit vánoční oplatky v ceně 12,-Kč za jedno balení a také kalendáře na příští rok v ceně 70 ,- Kč.
  7. Děkujeme Bohu známým osobám, které minulý týden přispěly osobním darem na potřeby farnosti. Příští neděli 11. 12. bude sbírka na elektřinu.
  8. Děkujeme za úklid kostela z Nedašovy Lhoty, příští sobotu bude uklízet 3. skupina z Návojné.
  9. Zítra, v pondělí 5. 12. ev 14:30 hod. bude pohřeb paní Anny Machačové z Návojné, a ve středu 7. 12. ve 14:30 hod. bude pohřeb paní Marie Mikuškové z Nedašova. Odpočinutí věčné dej jim, Pane…