Oznamy - 2. neděle adventní

05.12.2021 11:24

 

                                                                                     5.12.2021

2. neděle adventní

Z liturgického kalendáře:

Úterý - Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Středa - Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU – tento den je doporučený svátek, věřící by se měli účastnit mše svaté;

  1. Během adventní doby budou rorátní mše sv. v úterý v 6:30 hod. a v sobotu v 7:00 hod. Prosíme děti, ať si donesou lucerničky.
  2. Ve středu 8. prosince na Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, budou mše svaté ráno v 7.00 hod a večer v 17.15 hod.
  3. Člověk je vztahová bytost. Každý z nás prožívá různé formy vztahů: K Bohu, k lidem okolo sebe, k sobě. Advent je dobou, která nás vyzývá k tomu, abychom se snažili stát lepšími lidmi a připravovali se tak na příchod narozeného Ježíše. Pojďme se společně stávat lepšími skrze snahu o proměnu našich vztahů. Proto pro děti a rodiče je na advent připravena aktivita v rodinách (s úkoly na týden). Každý týden bude pro každého z nás k dispozici karta, která nám nabídne drobnou aktivitu. Ta nám může pomoct udělat alespoň malinký krok ke zlepšení našich vztahů. K dispozici je zvlášť verze pro děti karta žlutá a pro dospělé karta modrá. Po splnění úkolu můžete každou neděli po mši svaté na provázek mezi dvěma postavami u oltáře připevnit nachystané srdíčko. Úkoly můžete si vyzvednout na stolíku za lavicemi nebo vytisknout.
  4.  Svátost smíření před Vánocemi bude v našem kostele v pondělí 20. prosince.
  5.  V zákristii je možnost zakoupit vánoční oplatky v ceně 10,-Kč za jedno balení a také kalendáře na příští rok, cena 70 Kč.
  6. Zůstalo několik volných úmyslů na 1. pololetí roku 2022, úmysl si můžete zapsat v zákristii.
  7. Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří minulou neděli přispěli na elektřinu
  8. Pán Bůh zaplať Bohu známé osobě za dar na kostel ve výši dva tisíce Kč a členům živého růžence z Návojné za dar na kostel ve výši tří tisíce Kč.
  9. Děkujeme za úklid kostela 4. skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet 4. skupina z Návojné.
  10. Společenství Projekt On ve spolupráce s Charitou VK zve všechny mladé k adventní aktivitě DOPISY JEŽÍŠKOVI aneb Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Jde o aktivitu, kdy můžeš napsat povzbuzující dopis s Vánočním přáním či drobným dárkem jednomu z klientů Charity VK a přines jim tak Kristovo Světlo do jejích domovů. Více informací o zapojení do aktivity a jak se přihlásit naleznete na plakátcích.