Oznamy - 19. neděle v mezidobí

08.08.2022 10:53

 

Nedašov 7. 8. 2022

19. neděle v mezidobí

  Liturgický kalendář:

 Pondělí - Památka sv. Dominika, kněze

 Úterý - Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

 Středa - Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

 Čtvrtek  - Památka sv. Kláry, panny

  

  1. Příští neděli 14. srpna srdečně zveme na pouť v naší farnosti k Nanebevzetí Panny Marie a „ZÁVRŠSKÉ DOŽÍNKY.“  Mše svaté v tento den budou v 7:15 a v 10:00 hod. slavnostní mše svatá s poděkováním za úrodu. Odpoledne ve 14:30 hod. bude dožínkový průvod od sochy sv. Antoníčka a v 15:00 hod. požehnaní dožínkového věnce a svátostné požehnání v kostele. Od 16:00 hod. jste zváni na program na obecní zahradě v Nedašově.

  K poslechu a tanci zahraje dechová hudba Boršičanka z Boršic a vystoupí NS Klobučan s Nedašovským Valáškem. Můžete se těšit na skvělé občerstvení, bohatou tombolu a zábavu pro děti. Dobrovolné vstupné bude použito na výmalbu našeho kostela.

 

  1. Příští sobotu 13. srpna jste srdečně zváni na Fatimskou pobožnost do Brumova, která začne v 16:00 hod.
  2. Ve středu 17. 8. 2022 se uskuteční pouť farnosti na Sv. Hostýn, pojedou 2 autobusy. Zapisovat se můžete v zákristii, cena 200,- Kč na osobu.
  3. Děkujeme za úklid kostela 5. skupině z Nedašova příští sobotu bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.

 

OHLÁŠKY: 

V sobotu 13. 8. 2022 v 10:30 hod. chtějí v našem kostele v Nedašově uzavřít církevní sňatek Laura Fojtíková a Josef Fojtík, oba z Nedašova.

Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření manželství, ať to oznámí na faře.