Oznamy - 19. neděle v mezidobí

07.08.2021 11:39

 

                                                                              8. srpna 2021

 

                                               19. neděle v mezidobí

Liturgický kalendář: v pondělí Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy; v úterý Svátek sv. Vavřince, mučedníka; ve středu Památka sv. Kláry, panny; v sobotu Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka; příští neděli Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE.

  • Příští neděli 15. srpna na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, se budou konat „Tradiční dožínky.“  Mše svaté v tento den budou v7:15 a v 10:00 hod. V 9:30 hod. vyjde od kříže na rozcestí v Nedašově za doprovodu dechové hudby Závršanky krojovaný průvod do kostela, kde bude v 10:00 hod. sloužena slavnostní mše svatá s poděkováním za letošní úrodu a s požehnáním dožínkového věnce. Kdo máte doma kroje, můžete se do průvodu přidat.
  • Rodiče nastávajících prvňáčků si mohou vyzvednout v zákristii přihlášku do náboženství, případně si ji stáhnout ZDE.
  • V zákristii se můžete zapsat na farní pouť na Sv. Hostýn, více informací na plakátku.
  • V pátek 13. srpna bude sloužena mše svatá ráno v 7:00 hod., odpoledne jste srdečně zváni na Fatimskou pobožnost do Brumova, začátek v 16:00 hod. Na této mši svaté, bude udělováno novokněžské požehnání.
  • Na farních stránkách je zveřejněno telefonní číslo na mou osobu, které se nezměnilo.
  • Pán Bůh zaplať nejmenované osobě za dar na kostel ve výši tři tisíce korun.
  • Děkujeme za úklid kostela 2. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.