Oznamy - 18. neděle v mezidobí

06.08.2023 14:23

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                  

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

6. 08. 2023

 

Svátek Proměnění Páně

Liturgický kalendář:

Úterý - Památka sv. Dominika, kněze

Středa - Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Čtvrtek - Svátek sv. Vavřince, mučedníka

Pátek - Památka sv. Kláry, panny

 

  • Příští neděli 13. srpna srdečně zveme na pouť v naší farnosti k Nanebevzetí Panny Marie a „ZÁVRŠSKÉ LÉTO“. Mše svaté v tento den budou v 7:15 a v 10:00 hod. slavnostní mše svatá s poděkováním za úrodu. Hlavním celebrantem a kazatelem bude P. Petr Káňa.

Odpoledne ve 14:30 hod. bude dožínkový průvod od sochy sv. Antoníčka a v 15:00 hod. posvěcení dožínkového věnce a svátostné požehnání v kostele. Od 16:00 hod. jste zváni na program na obecní zahradě v Nedašově. Více informací najdete na plakátku ve vitrínce.

  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
  • Děkujeme za úklid kostela 5. skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet 7. skupina z Ned. Lhoty.
  • Příští neděli 13. 8. bude sbírka na potřeby farnosti. Srdečné Pán Bůh zaplať.
  • Ve středu 16. 8. 2023 se uskuteční autobusová pouť farnosti na Sv. Hostýn. Zapisovat se můžete v zákristii, cena 200,- Kč na osobu.
  • Příští neděli v 15:00 hod. bude v Brumově Fatimská pobožnost.

 

  • Letní prázdniny z Bohem – pozdrav z dovolené – aktivita nejenom pro děti.

Během léta navštívíte babičky, dědečky, tety, strýce, budete na dovolených, na táborech, ...

Vzpomeňte si na své kamarády a pošlete jim pozdrav. Protože to jsou kamarádi z farnosti, pošlete pozdrav z kostela, kláštera, poutního místa, které tam navštívíte.

Jak na to? Na farní adresu pošlete pohlednici, elektronickou pohlednici nebo fotku e-mailem: faranedasov@seznam.cz, napište krátký vzkaz a nezapomeňte se podepsat. Pohledy budou vystaveny na nástěnce.

  • Kromě toho můžete využít i materiál s názvem Moje prázdniny v kostele, který nabízí Papežská misijní díla. Archy k aktivitě si můžete vytisknout z farních stránek.