Oznamy - 18. neděle v mezidobí

31.07.2022 15:16

 

                                                                Nedašov 31. 7. 2022

18. neděle v mezidobí

  Liturgický kalendář:

 Pondělí - Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve

 Čtvrtek  - Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

 Sobota  - Svátek Proměnění Páně

  

  1. Tento týden je první pátek, mše svaté budou slouženy ráno v 7:00 a večer v 18:30 hod. Hodinu před večerní mší svatou bude příležitost k tiché adoraci. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek Nedašov a pátek Návojnou a Nedašovu Lhotu od 9:00 hod.
  2. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří minulý týden přispěli na výmalbu kostela.
  3. Ve středu 17. 8. 2022 se uskuteční pouť farnosti na Sv. Hostýn, pojedou 2 autobusy. Zapisovat se můžete v zákristii, cena 200,- Kč na osobu.
  4. Děkujeme za úklid kostela 3. skupině z Návojné příští sobotu bude uklízet 5. skupina z Nedašova.

OHLÁŠKY:  

V sobotu 6. 8. 2022 v Kostele sv. Josefa ve Štítné nad Vláří hodlají uzavřít manželství: Josef Šindler ze Štítné nad Vláří a Jana Macháčová z Nedašovy Lhoty.

V sobotu 6. 8. 2022 v Kostele sv. Václava v Brumově hodlají uzavřít manželství: David Zicha z Nedašovy Lhoty a Lenka Juřenčáková ze Štítné nad Vláří.

Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření těchto manželství, ať to oznámí na faře.