Oznamy - 17. neděle v mezidobí

24.07.2022 11:41

 

                                                                          Nedašov 24. 7. 2022

17. neděle v mezidobí

  Liturgický kalendář:

 Pondělí - Svátek sv. Jakuba, apoštola

 Úterý - Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

 Středa - Památka sv. Gorazda a druhů

 Pátek - Památka sv. Marty, Marie a Lazara

  

  1. Dnes slavíme druhý Světový den prarodičů a starých lidí, který vyhlásil papež František. Svatý otec pro něj zvolil motto z žalmu 92, 15: „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“.
  2. Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti - výmalbu interiéru kostela. Všem dárcům srdečné Pán Bůh zaplať.
  3. Děkujeme členům živého růžence z Ned.Lhoty, kteří přispěli na potřeby farnosti ve výši 2000 Kč, a všem Bohu známým osobám, kteří přispěli v tomto týdnu na kostel osobním darem.
  4. Ve středu 17. 8. 2022 se uskuteční pouť farnosti na Sv. Hostýn, pojedou 2 autobusy. Zapisovat se můžete v zákristii, cena 200,- Kč na osobu.
  5. Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned.Lhoty příští sobotu bude uklízet 3. skupina z Návojné.
  6. Zemřel Pan Jiří Kolínek z Nedašova, pohřeb se bude konat v úterý 26. 7. v 15:00 hod. Pomodleme se za našeho zesnulého bratra: Odpočinutí věcné dej mu, o Pane…