Oznamy - 17. neděle v mezidobí

24.07.2021 23:05

 

                                                                    25. července 2021

 

                                               17. neděle v mezidobí

Liturgický kalendář: v pondělí Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie; v úterý Památka sv. Gorazda a druhů; ve čtvrtek Památka sv. Marty; v sobotu Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.   

 

 

  • Rozhodnutím přestavených řádu Neposkvrněného Početí Panny Marie je od prvního srpna novým administrátorem farnosti Nedašov jmenován P. Kristián Socha MIC. Ať mu Pán žehná, pomáhá a chrání.
  • V zákristi se můžete zapisovat na farní pouť na Svatý Hostýn, více informací naleznete na plakátku.
  • Pán Bůh zaplať nejmenované rodině z Návojné za dar na kostel ve výši tři tisíce korun.
  • Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet třetí skupina z Nedašova.