Oznamy - 16. neděle v mezidobí

17.07.2022 21:52

 

Nedašov 17. 7. 2022

16. neděle v mezidobí

  Liturgický kalendář:

    Pátek - Svátek sv. Marie Magdalény

    Sobota - Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

  

  1. Dnes 17. 7. začíná dětem z naší farnosti farní tábor na Lyžařské chatě ve Valašských Kloboukách. Mysleme na děti a vedoucí ve svých modlitbách na zdárný a požehnaný průběh tábora.
  2. Příští neděli se bude slavit druhý Světový den prarodičů a starých lidí, který vyhlásil papež František. Svatý otec pro něj zvolil motto z žalmu 92,15: „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“.
  3.  Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti. Srdečné Pán Bůh zaplať.
  4. Dne 17. 8. 2022 se uskuteční pouť farnosti na Sv. Hostýn. Zapisovat se můžete v zákristii, cena 200,- Kč na osobu.
  5. Děkujeme za úklid kostela 4. skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet skupina Ned.Lhoty