Oznamy - 15. neděle v mezidobí

16.07.2023 10:56

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

16. 07. 2023

 

15. neděle v mezidobí

Liturgický kalendář:

Sobota - Svátek sv. Marie Magdalény

              

 • Dnes 16. 7. začíná dětem z naší farnosti farní tábor na Lyžařské chatě ve Valašských Kloboukách. Společně začneme mší svatou ve 14:00 hod, na kterou jsou srdečně zváni i rodiče dětí. Mysleme na děti a vedoucí ve svých modlitbách na zdárný a požehnaný průběh tábora.
 • Příští neděli 23. 7. se bude slavit třetí Světový den prarodičů a seniorů, který vyhlásil papež František.  Svatý otec pro něj zvolil motto ze sv. Lukáše: „Jeho milosrdenství je od věků na věky.“ (Lk 1, 50).
 • Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří minulý týden přispěli na potřeby farnosti osobním darem.
 • Děkujeme za úklid kostela 4. skupině z Nedašova  příští sobotu bude uklízet 6. skupina z Ned. Lhoty.
 • V sobotu  22. 7. 2023  v 10:30 hod. hodlají v našem kostele uzavřít církevní  manželství: Josef Změlík z Tichova  a Alena Surá z Nedašova.
 • Také v sobotu hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele v Brumově-Bylnici Tomáš Trochta z Brumova a Kateřina Struhařová z Ned. Lhoty.
 • Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila v uzavření těchto manželství, ať ji nahlásí na farním úřadě.  
 • Ve středu 16. 8. 2023 se uskuteční autobusová pouť farnosti na Sv. Hostýn. Zapisovat se můžete v zákristii, cena 200,- Kč na osobu.
 • Zítra v pondělí 17.7. v 15:00 hod. bude pohřeb zemřelé paní Marie Fojtíkové z Ned. Lhoty. Prosme v modlitbě za naši zemřelou sestru: Odpočinutí věčné dej mu ó Pane….

 

 • Letní prázdniny s Bohem – pozdrav z dovolené – aktivita nejenom pro děti.

Během léta navštívíte babičky, dědečky, tety, strýce, budete na dovolených, na táborech, ...

Vzpomeňte si na své kamarády a pošlete jim pozdrav. Protože to jsou kamarádi z farnosti, pošlete pozdrav z kostela, kláštera, poutního místa, které tam navštívíte.

Jak na to? Na farní adresu pošlete pohlednici, elektronickou pohlednici nebo fotku e-mailem: faranedasov@seznam.cz, napište krátký vzkaz a nezapomeňte se podepsat. Pohledy budou vystaveny na nástěnce.

 • Kromě toho můžete využít i materiál s názvem Moje prázdniny v kostele, který nabízí Papežská misijní díla. Archy k aktivitě si můžete vytisknout ZDE.