Oznamy - 15. neděle v mezidobí

11.07.2021 08:46

 

                                                                                 11. července 2021

 

                                       15. neděle v mezidobí

 

Liturgický kalendář: ve čtvrtek Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.  

 

  • Pán Bůh zaplať všem dárcům ve sbírce na postižené přírodní katastrofou na Jižní Moravě. Odesláno bylo 224 tisíc 200 Kč.
  • Děkujeme za úklid kostela druhé skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet první skupina z Návojné.

 

OHLÁŠKY: V sobotu 17. července v 10:30 hod. hodlají uzavřít v našem kostele svátost manželství Radek Fojtík z Návojné a Monika Svobodová z Návojné. Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření tohoto manželství, ať to oznámí na faře.