Oznamy - 14. neděle v mezidobí

09.07.2023 14:13

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

9. 07. 2023

 

14. neděle v mezidobí

          

Liturgický kalendář:

Úterý  - Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Sobota - Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

              

  • Srdečné Pán Bůh zaplať všem organizátorům farního dne a těm, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do jeho přípravy. Hospodyňkám za všechny dobroty a také všem farníkům, kteří přišli.
  • Ve čtvrtek 13. července bude mše svatá ráno v 7:00 hod. a odpoledne v 16:00 hod. jste srdečně zváni na fatimskou pobožnost do Brumova. Hlavním kazatelem bude o. Josef Ondruš z Kroměříže.
  • Příští neděli 16. 7. začíná dětem z naší farnosti farní tábor na Lyžařské chatě ve Valašských Kloboukách. Společně začneme mší svatou ve 14:00 hod, na kterou jsou srdečně zváni i rodiče dětí. Mysleme na děti a vedoucí ve svých modlitbách na zdárný a požehnaný průběh tábora.
  • Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří minulý týden přispěli na potřeby farnosti, a Bohu známým osobám, které přispěly v tomto týdnu na kostel osobním darem.
  • Ve středu 16. 8. 2023 se uskuteční autobusová pouť farnosti na Sv. Hostýn. Zapisovat se můžete v zákristii, cena 200,- Kč na osobu.
  • Děkujeme za úklid kostela 1. skupině z Návojné příští sobotu bude uklízet 4. skupina z Nedašova.