Oznamy - 13. neděle v mezidobí

02.07.2023 19:23

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                      

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

2. 07. 2023

 

13. neděle v mezidobí

          

Liturgický kalendář:

Pondělí- Svátek sv. Tomáše, apoštola

Středa -  Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

               

  • Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

 

  • Dnes od 15:00 hodin jste všichni srdečně zváni na náš tradiční farní den, který se uskuteční u kostela. Děti se mohou těšit na různé aktivity, soutěže a hry. Jídlo a pití zajištěno. Zároveň prosíme ochotné hospodyňky, aby taky něco dobrého k jídlu přinesly. Přijďte všichni na přátelské posezení a popovídání.
  • Ve středu  na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje budou dvě mše svaté: a to  ráno v 7:15 hod. v kostele a v 10:00 hod. poutní mše u kapličky v Nedašove Lhotě.
  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adoraci „Věnuj svůj čas Ježíšovi!“ se závěrečným eucharistickým požehnáním ve 20:15 hod.
  • Tento týden je první pátek v měsíci, mše sv. budou ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod., hodinu před mší svatou bude vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek od 9:00 hod. v Nedašově a v pátek od 9:00 hod. v Ned. Lhotě a Návojné.
  • Děkujeme za úklid kostela 5. skupině z Ned. Lhoty příští sobotu bude uklízet 1. skupina z Návojné.
  • Zemřel Pan Vlastimil Ptáček z Návojné. Pohřeb bude v utery v 15:00 hod. Pomodleme se našeho zesnulého bratra: Odpočinutí věčné dej mu ó Pane…

 

OHLÁŠKY:                                                     

V pátek 7. července v 11:30 hod. hodlají uzavřít v našem kostele svátost manželství Tomáš Kostka z Ned. Lhoty a Radka Míčová ze Svatého Štěpána. Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření tohoto sňatku, ať to oznámí na faře.

 

Přejeme všem požehnaný čas prázdnin a dovolených, hojnost Božího požehnání a ochrany na všech cestách.