Oznamy - 14. neděle v mezidobí

03.07.2022 08:06

 

                                                                        3. 7. 2022

14. neděle v mezidobí

  Liturgický kalendář:

    V úterý: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a Moravy;

  

  1. Dnes od 15:00 hodin jste všichni srdečně zváni na náš tradiční farní den, který se uskuteční u kostela. Děti se mohou těšit na různé aktivity, soutěže a hry. Od 16 hod., bude pro děti balonkový klaun. Připravený bude guláš, gril a různé dobroty. Jídlo a pití zajištěno. Zároveň prosíme ochotné hospodyňky, aby taky něco dobrého k jídlu přinesly. Přijďte všichni na přátelské posezení a popovídání.
  2. V úterý na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje budou mše svaté ráno v 7:15 hod. v kostele a v 10:00 hod u kapličky v Nedašove Lhotě.
  3. Před několika lety se podařila obnova fasády našeho kostelíčka, v loňském roce jsme s úspěchem dokončili víceleté restaurování našich krásných vitrážových oken a je na čase, abychom přistoupili k obnově interiéru. Na podzim tohoto roku je naplánována výmalba lodě i presbytáře, včetně konzervace a očištění figurálních maleb. Tyto práce, které budou trvat několik týdnů, nebudou jednoduché, proto už teď prosíme o modlitbu, trpělivost i podporu. V následujících týdnech proběhnou sbírky zaměřené na tuto akci. Předem všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
  4. Děkujeme Bohu známým osobám, které přispěli v tomto týdnu na kostel osobním darem ve výši 6 000 Kč.
  5. Dne 17. 8. 2022 se uskuteční pouť farnosti na Sv. Hostýn. Zapisovat se můžete v zákristii, cena 200,- Kč na osobu.
  6. Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty příští sobotu bude uklízet 2. skupina z Návojné.
  7. Společenství ProjektON z Valašských Klobouk srdečně zve všechny mladé ve věku 15-23 let na letní zážitkový camp. Tento camp se uskuteční od 18. -23. července na faře v Dubu nad Moravou.  Můžete se těšit na týden plný zážitků, nová přátelství, adrenalin a bohatý duchovní program. Přihlášky a více informací najdete na facebookových stránkách ProjektuON. Těší se na Vás mladí ze společenství ProjektON!
  8. Zemřel Pan Karel Kolínek z Nedašova, pohřeb bude ve středu 6.7 v 15:00 hod. Pomodleme se našeho zesnulého bratra: Odpočinutí věcné dej mu, o Pane…
  9. Přejeme všem požehnaný čas prázdnin a dovolených, hojnost Božího požehnání a ochrany na všech cestách.