Oznamy - 14. neděle v mezidobí

04.07.2021 12:36

 

                                                                                 4. července 2021

 

                                               14. neděle v mezidobí

Liturgický kalendář: v pondělí Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy - tento den je doporučený svátek.

 

  • V pondělí budou slouženy mše svaté v 7:15 hod. a v 10:00 hod. bude sloužena poutní mše svatá u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Nedašové Lhotě, na kterou jste srdečně zváni.
  • V zákristii jsou k zapsání volné úmysly na zbývající měsíce tohoto roku.
  • Příští neděli začne farní tábor pro děti, bližší informace sdělí rodičům animátoři tábora.
  • Dne 17. 8. 2021 se bude konat naše tradiční pouť na Svatý Hostýn. Zapisovat se můžete v zákristii. Cena 180 Kč. na osobu.
  • Pán Bůh zaplať nejmenované osobě za dar na vitráže ve výši dva tisíce korun.
  • Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet druhá skupina z Nedašova.