Oznamy - 13. neděle v mezidobí

26.06.2022 11:26

 

                                                                                  26. 6. 2022

13. neděle v mezidobí

  Liturgický kalendář:

    v úterý Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka;

    ve středu Slavnost Petra a Pavla, apoštolů.

 

  1. Máme několik volných úmyslů, zapsat si je můžete v zákristii.
  2. Ve středu 29. 6. na Slavnost sv. Petra a Pavla, budou slouženy dvě mše svaté, ráno v 7:00 hod. Upozorňujeme, že večerní mše svatá bude mimořádně sloužena už od 18:00 hod. A to při příležitosti 10. výročí kněžského svěceni našeho rodáka otce Petra Káni z Návojné. Všichni jste srdečně zvaní na mši svatou a pohoštění a setkání, které bude hned po ní u kostela.
  3. Ve čtvrtek 30. 6. ráno v 7:00 hod. zveme děti na mši svatou na zakončení školního roku. Poděkujeme za uplynulý školní rok, za děti, mládež, učitele i rodiče, a poprosíme o krásné a bezpečné prázdniny.
  4. Tento týden je první pátek v měsíci, mše sv. budou ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod., hodinu před mší svatou bude vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek od 9:00 hod. v Nedašově a v pátek od 9:00 hod. v Návojné a Ned. Lhotě.
  5. V neděli 3. 7. od 15:00 hodin jste všichni srdečně zváni na náš tradiční farní den, který se uskuteční u kostela. Děti se mohou těšit na různé aktivity, soutěže a hry. Od 16:00 hod. bude pro děti balonkový klaun. Připravený bude guláš, gril a různé dobroty. Jídlo a pití zajištěno. Zároveň prosíme ochotné hospodyňky, aby taky něco dobrého k jídlu přinesly. Přijďte všichni na přátelské posezení a popovídání.
  6. Připomínáme, že od září začne v naši farnosti příprava na přijetí svátosti biřmování. Zájemci si můžou osobně přihlášky vyzvednout v sakristii. Dolní věková hranice pro kandidáty je 18 let v roce biřmování, které bude na podzim příštího roku. Povzbuzujeme i ty z vás, kteří jste dospělí anebo starší, ale z různých důvodů jste tuto svátost nepřijali, abyste se také přihlásili. Přihlášky odevzdejte osobně o. Krystianovi do konce června 2022.
  7. Dne 17. 8. 2022 se uskuteční pouť farnosti na Sv. Hostýn. Zapisovat se můžete v zákristii, cena 200,- Kč na osobu.
  8. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli na potřeby farnosti: od spolužáků z ročníku 1968 za dar ve výši: 700, - Kč a Bohu známým 2 rodinám za dar ve výši: po 2000 korun.
  9. Příští týden bude sbírka na potřeby farnosti.
  10. Děkujeme za úklid kostela 3. skupině z Nedašova příští sobotu bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.

Ohlášky:

 V sobotu dne 2. 7. 2022 v 11.00 hodin hodlají uzavřít církevní sňatek v zámecké kapli ve Vizovicích Jakub Ondra z Valašské Polanký a Hana Slaběňáková z Nedašova. Kdo by věděl o závažné překážce bránící v uzavření tohoto manželství, ať tak oznámí na faře.