Oznamy z 13.11.2016 - 33. neděle v mezidobí

13.11.2016 17:09

 

Z liturgického kalendáře :

- ve čtvrtek Památka sv.Alžběty Uherské, řeholnice

- v neděli Slavnost Krista Krále

 

1. V úterý 22.11. v 18.30 hod. bude v našem kostele adventní koncert Pavla Helana, vstupné dobrovolné.

2. Připravujeme manželskou obnovu v naší farnosti, která se uskuteční 26.11. 2016. Více informací na plakátech. Přihlásit se můžete v zákristii.

3. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli do sbírky z minulé neděle.

4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela skupině z Nedašovy Lhoty, příští týden bude uklízet 2. skupina z Nedašova.

5. V pondělí 21.11. v 18.30 se uskuteční setkání pastorační farní rady. Ve středu 23.11. rovněž v 18.30 bude setkání ekonomické farní rady.