Oznamy - 12. neděle v mezidobí

19.06.2022 11:38

 

                                                                                19. 6. 2022

12. neděle v mezidobí

  Liturgický kalendář:

    v úterý Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka;

    ve čtvrtek Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE;

    v pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA;

    v sobotu Památka NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE.

  1. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem pomáhali v připravení oltářů na Slavnost Božího Těla. Za krásnou výzdobu, za zajištění břízek. Děkujeme za přítomnost ministrantům, prvokomunikantům, družičkám, panu varhaníkovi, muzikantům, krojovaným, hasičům a všem za vaší krásnou účast.
  2. Zapisování úmyslů mší svatých na 2. pololetí bude probíhat zítra v pondělí 20. června od 15:00 hod. na faře.
  3. Ve čtvrtek a pátek budou slouženy mše svaté ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod.

V pátek na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova po večerní mše bude vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní a litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a modlitba zasvěcení Srdci Ježíšovu.

  1. Farní den se v naší farnosti se uskuteční 3.7 od 15:00. u kostela. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace na plakátku. Prosíme ochotné farníky, kteří by chtěli pomáhat při organizaci a průběhu farního dne, ať přijdou na setkání ve středu 22. 6. po mši sv. na faru.
  2. Upozorňujeme, že ve středu 29.6 na slavnost sv. Petra a Pavla mimořádně bude sloužena mše svatá už od 18:00 hod. A to při příležitosti 10. výročí kněžského svěceni našeho rodáka otce Petra Káni z Návojné. Všichni jste srdečně zvaní na mši svatou a oslavu po ní.
  3. V sobotu 25. června Vás srdečně vás zveme na celodenní pěší pouť z Brumova do Pruského (cca 22 km). Dnes je poslední možnost na přihlašování v zákristii. Vyrážíme od kostela sv. Václava v Brumově v 8:15 hod., pak 10:30 pod Okršliskem. Dovoz do Brumova a odvoz z Pruského je ve vlastní režii. V Pruském se posilníme gulášem ze lhotského divočáka. Podrobnější informace najdete na plakátku ve vitrínce.
  4. Veliké Pan Bůh zaplať pěším poutníkům na Svatý Hostýn, kteří přispěli na potřeby farnosti ve výši 3500 Kč, rodičům prvopřijímajících dětí za dar ve výši 2600 Kč k a Bohu známé rodině za dar ve výši 2000 Kč.
  5. Děkujeme za úklid kostela 1. skupině z Návojné příští sobotu bude uklízet 3. skupina z Nedašova.
  6. Všem rodinám zapojeným do Rodinné tajenky děkujeme za účast v této soutěži. Dnes na mši sv. v 9:00 hodin proběhne závěrečné slosování.  Jako odměnu jsme si pro vás připravili opékání špekáčků na farní zahradě v pátek 24.6. Začátek v 16:00 hod. Jídlo a pití zajištěno, s sebou si vezměte pouze něco na sezení (např. deky). V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na náhradní termín.