Oznamy - 12. neděle v mezidobí

21.06.2021 06:02

 

                                                                       20. červen 2021

 

                                               12. neděle v mezidobí

Liturgický kalendář:  v pondělí Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka; ve čtvrtek Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE.

 

  • Dnes máme v naší farnosti významný den, protože dvacet jedna dětí poprvé přijalo Pána Ježíše v Eucharistii. Milé děti, přicházejte za Pánem Ježíšem, který se na vás těší, má vás rád a čeká na vás osobně přítomný ve svatostánku pod způsobou chleba. Ať prožíváte nejenom bílý týden, ale celý život.
  • Ve čtvrtek budou složeny mše svaté ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod.
  • V zákristii si můžete zapsat volné úmysly na červenec.
  • Děkujeme za úklid kostela první skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet čtvrtá skupina z Návojné.

OHLÁŠKY: V sobotu 26. června ve 12:00 hod., hodlají uzavřít v našem kostele  církevní sňatek Jan Matúšů z Nedašova a Ladislava Dananaiova z Brna. Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření tohoto manželství, ať to oznámí na faře.