Oznamy - 11. neděle v mezidobí

18.06.2023 11:05

 

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

18. 06. 2023

 

11. neděle v mezidobí

          

Liturgický kalendář:

Středa -  památka sv. Aloise Gonzagy,

Sobota - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

 

 • Všem zapojeným do Farní tajenky II děkujeme za účast v této soutěži.

Dnes po mši sv. v 9:00 hodin proběhne závěrečné slosování.

 • Máme několik volných úmyslů, zapsat si je můžete v zákristii. Prosíme, dejte přednost těm, kteří nestihli zapisování úmyslů v pondělí. Děkujeme.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adoraci „Věnuj svůj čas Ježíšovi!“ se závěrečným eucharistickým požehnáním ve 20:15 hod.
 • V sobotu 24. června na Slavnost Narození sv. Jana Křtitele budou slouženy dvě mše svaté, a to: v 7:15 - za živé a + Jany z naší farnosti - a v 9:00 hod.
 • Ve dnech 23. 6. - 25. 6. zveme nejenom maminky ale i ostatní farníky k modlitbě TRIDUA Modliteb matek. V pátek a v sobotu po mši sv. bude vystavena Nejsvětější svátost a modlitby na úmysly TRIDUA .

 V neděli ve 14:00 hod. bude krátká adorace na poděkování za všechny milosti a dary a svátostné požehnání.

 • Děkujeme za úklid kostela 4. skupině z Návojné. Příští pátek výjimečně po večerní mši svaté a adoraci bude uklízet 3. skupina z Nedašova spolu z maminkami.
 • Dnes v 10:30 hod. bude mše svatá sloužena na úmysl Domu pokojného stáří Naděje Nedašov. Prosíme proto farníky, aby při této mši svaté neparkovali u bočního vchodu. Parkovací místa budou vyhrazena pro imobilní klienty Naděje Nedašov. Prosíme, po mši svaté v 9:00 odjíždějte jenom jedním směrem kolem statku. Děkujeme za pochopení.

 

 • OHLÁŠKY:

V sobotu 24. června v 11:00 hod. hodlají uzavřít v našem kostele svátost manželství Tomaš Kostka z Petrůvky a Nikola Jurčová z Ned. Lhoty. Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření tohoto sňatku, ať to oznámí na faře.

 

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

18. 06. 2023

 

11. neděle v mezidobí

          

Liturgický kalendář:

Středa -  památka sv. Aloise Gonzagy,

Sobota - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

 

 • Všem zapojeným do Farní tajenky II děkujeme za účast v této soutěži.

Dnes po mši sv. v 9:00 hodin proběhne závěrečné slosování.

 • Máme několik volných úmyslů, zapsat si je můžete v zákristii. Prosíme, dejte přednost těm, kteří nestihli zapisování úmyslů v pondělí. Děkujeme.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adoraci „Věnuj svůj čas Ježíšovi!“ se závěrečným eucharistickým požehnáním ve 20:15 hod.
 • V sobotu 24. června na Slavnost Narození sv. Jana Křtitele budou slouženy dvě mše svaté, a to: v 7:15 - za živé a + Jany z naší farnosti - a v 9:00 hod.
 • Ve dnech 23. 6. - 25. 6. zveme nejenom maminky ale i ostatní farníky k modlitbě TRIDUA Modliteb matek. V pátek a v sobotu po mši sv. bude vystavena Nejsvětější svátost a modlitby na úmysly TRIDUA .

 V neděli ve 14:00 hod. bude krátká adorace na poděkování za všechny milosti a dary a svátostné požehnání.

 • Děkujeme za úklid kostela 4. skupině z Návojné. Příští pátek výjimečně po večerní mši svaté a adoraci bude uklízet 3. skupina z Nedašova spolu z maminkami.
 • Dnes v 10:30 hod. bude mše svatá sloužena na úmysl Domu pokojného stáří Naděje Nedašov. Prosíme proto farníky, aby při této mši svaté neparkovali u bočního vchodu. Parkovací místa budou vyhrazena pro imobilní klienty Naděje Nedašov. Prosíme, po mši svaté v 9:00 odjíždějte jenom jedním směrem kolem statku. Děkujeme za pochopení.

 

 • OHLÁŠKY:

V sobotu 24. června v 11:00 hod. hodlají uzavřít v našem kostele svátost manželství Tomaš Kostka z Petrůvky a Nikola Jurčová z Ned. Lhoty. Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření tohoto sňatku, ať to oznámí na faře.