Oznamy - 10. neděle v mezidobí

11.06.2023 15:40

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

11. 06. 2023

 

10. neděle v mezidobí

          

Liturgický kalendář:

Úterý - Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Pátek - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

 Sobota - Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

 

 • Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu Slavnosti Božího Těla. Děkujeme za přítomnost ministrantům, dětem,  družičkám, panu varhaníkovi, muzikantům, krojovaným, hasičům a všem za vaší krásnou účast a modlitby.
 • Zapisování úmyslů mší svatých na 2. pololetí bude probíhat zítra v pondělí 12. června od 15:00 hod. na faře.
 • V úterý 13. června v 16:00 hod. jste srdečně zvaní na Fatimskou pobožnost do Brumova, kazatelem bude o. Jozef Bagin, soudce biskupského soudu v Žilině.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adoraci „Věnuj svůj čas Ježíšovi!“ se závěrečným eucharistickým požehnáním ve 20:15 hod.
 • V pátek na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova budou slouženy mše svaté ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod.

Po večerní mše bude vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní a litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a modlitba zasvěcení Srdci Ježíšovu.

 • V pátek 16. června zveme biřmovance na mši svatou v 18:30 hod. a po mši svaté od 19:15 hod. na další a poslední setkání před prázdninami.
 • Srdečně zveme všechny v sobotu 17. června v 19:00 hod na chvály - Ježíšovo milosrdenství.
 • Farní den se v naší farnosti uskuteční 2. července od 15:00 hod. u kostela. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace najdete ZDE.
 • Veliké Pan Bůh zaplať pěším poutníkům na Svatý Hostýn, kteří přispěli na potřeby farnosti ve výši 2100 Kč.
 • Děkujeme za úklid kostela 4. skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet 4. skupina z Návojné.
 • Všem zapojeným do Farní tajenky II děkujeme za účast v této soutěži. Příští neděli 18. června na mši sv. v 9:00 hodin proběhne závěrečné slosování.
 • Příští neděli 18. 6. v 10:30 hod. bude mše svatá sloužena na úmysl Domu pokojného stáří Naděje Nedašov. Prosíme proto farníky, aby při této mši svaté neparkovali u bočního vchodu. Parkovací místa budou vyhrazena pro imobilní klienty Naděje Nedašov. Děkujeme.