Oznamy - 10. neděle v mezidobí

05.06.2021 19:24

 

                                                                                      6. červen 2021

 

                                               10. neděle v mezidobí

Liturgický kalendář: v pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA; v sobotu Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie.

 

  • Děkuji všem, kdo se osobně i v modlitbě zúčastnili oslavy Božího Těla, muzikantům, krojovaným, družičkám.
  • V pátek, na Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA, budou slouženy mše svaté ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod.
  • V sobotu 12.6. Vás srdečně zveme na modlitbu chval, která se bude konat v našem kostele. Na téma: „Budiž světlo!“ promluví manželé Manovi z Valašských Klobouk.
  • Zapisování úmyslů na druhé pololetí roku proběhne v úterý 15. června v 15:00 hod ve farní klubovně, vchod ze dvora.
  • Pán Bůh zaplať nejmenované rodině z Ned. Lhoty za dar na kostel ve výši pět tisíc korun.
  • Děkujeme za úklid kostela třetí skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.

    OHLÁŠKY: 

V sobotu 12. 6.  v 11:00 hod. hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek Rostislav Dohnanský z Ned. Lhoty a Lucie Neťuková z Ned. Lhoty. 

V sobotu 12.6. v 10:30 hod. hodlají uzavřít v kostele sv. Václava v Brumově církevní sňatek Josef Pagáč bydlící v Ned. Lhotě a Vendula Jurčová bydlící v Návojné. Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření těchto manželství, ať to oznámí na faře.