Oznamy - 1. neděle postní

26.02.2023 12:34

 

Římskokatolická

 farnost Nedašov

FARNÍ OZNAMY

26. 02. 2023

 

1. NEDĚLE POSTNÍ

 

  • Jste srdečně zváni na pobožnosti Křížové cesty, které probíhají v pátek půl hodiny přede mší svatou v 16:45 a v neděli odpoledne v 15:00 hod., v hodině Božího milosrdenství. Děti za účast na křížových cestách budou dostávat nálepky
  • Také v každý pátek v postní době srdečně zveme na Nikodémovu noc, tj. adoraci ve tmě, která začne po večerní mši svaté do 21:00 hod. K adoraci jsou zváni všichni. Každý může kdykoliv přijít a kdykoliv odejít.
  • Na postní dobu je připravena farní aktivita, při níž našimi modlitbami, postem a almužnou ulehčíme Ježíšovou cestu na Golgotu. Stopy našeho úsilí si muže každý brat z košíku u bočního vchodu a po splnění pak připevnit na nástěnku.
  • Tento týden máme první pátek v měsíci. Mše svaté budou ráno v 7:00 hod. a večer v 17:15 hod. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek od 9:00 hod. v Nedašově a v pátek od 9:00 hod. v Ned. Lhotě a Návojné.
  • Srdečně zveme na postní duchovní obnovu v naší farnosti v sobotu 4. března, kterou povede P. Marián Kuffa, představený a statutář Institutu Krista Velekněze a farář ze slovenské farnosti Žakovce. Duchovní obnova začne odpoledne od 15. hod., Korunkou k Božímu milosrdenství. Po ni hned bude mše svatá s kázáním, pak krátká přestávka a po přestávce další promluva i možnost dotazů. Na konec bude občerstveni. Zároveň prosíme ochotné hospodyňky, aby taky něco dobrého k jídlu přinesly. Během postní obnovy bude možnost finančně přispět na farnost Žakovce.
  • Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří jste minulou neděli přispěli na haléř sv. Petra.
  • Děkujeme za úklid kostela 9. skupině z Ned. Lhoty, příští týden bude uklízet 3. skupina z Návojné.
  • Na stojanu za lavicemi a na stojanu s novinami pod chorou si můžete ještě vyzvednout pokladničky na „postní almužnu“. Pokladničky se budou vracet na květnou neděli.