Oznamy - 1. neděle postní

06.03.2022 11:17

 

                                                                                     6. 3. 2022 

1. neděle postní

  1. DNES se koná sbírka na tzv. haléř sv. Petra.
  2.  Dnes na mši svaté v 9.00 hod. představíme farnosti 33 dětí, které se připravují na 1. svaté přijímání. Prosíme Vás o modlitbu za tyto děti.
  3. Jste srdečně zváni na pobožnosti Křížové cesty, které probíhají v pátek půl hodiny přede mší svatou v 16:45 a v neděli odpoledne v 15:00 hod., v hodině Božího milosrdenství. Děti za účast na křížových cestách budou dostávat nálepky, po jejichž zkompletování vznikne postní obraz.
  4. V pátek 11. 3. 2022 jste srdečně zvaní na Postní duchovní obnovu v naší farnosti na téma: Smíření. Hlavním přednášejícím bude Pavol Strežo z Dolního Kubína. Začátek je v 16:00 hod. v kostele. Program najdete ZDE.
  5. Mládež našeho děkanátu, tentokrát v sobotu 12. 3. od 18:00 na orlovně ve Slavičíně, bude mít diskuzi s exkluzivními hosty, a to s vyučujícími na fakultě v Olomouci - P. Lukáš Jambor - pastorální teologie, administrátor ve Slušovicích; P. Jiří Zámečník - církevní právo, soudce, kanonizační procesy; doc. Jitka Jónová - teoložka, historička, historička umění.
  6. Ve středu 16. března od 18:00 hod. se v našem kostele uskuteční přednáška manželů Kvapilíkových z Kroměříže. Téma je zaměřeno na výchovu dětí v křesťanských rodinách. Proto na tuto přednášku zveme všechny rodiče, zvláště pak rodiče dětí připravující se na První svaté přijímání. V jejich případě je očekávána účast alespoň jednoho z nich.
  7. Charita Valašské Klobouky ve spolupráci s farností nabízí tradiční aktivitu „Postní almužna“. V době přípravy na Velikonoce je možné si některé věci odepřít a podpořit tak své bližní, které máme ve svém okolí, drobným finančním obnosem, vloženým do postní kasičky. V letošním roce jsme se díky situaci rozhodli výtěžek „Postní almužny“ poskytnout na pomoc lidem z Ukrajiny. Pomoc by směřovala k lidem, kteří již museli uprchnout před válkou nebo k lidem na Ukrajině do míst, kde má Charita své partnery, a může tak cíleně pomoci přímo na místě při obnově domovů a zázemí po návratu. Děkujeme. Papírové pokladničky jsou na stojanu, za lavicemi a na stojanu s novinami pod chorou.
  8. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří jste přispěli na pomoc lidem na Ukrajině. 
  9. Pán Bůh zaplať nejmenovaným osobám za dar na kostel a na Ukrajinu.
  10. Děkujeme za úklid kostela 4. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet 3. skupina z Nedašova.