Oznamy - 1. neděle adventní

27.11.2022 11:24

 

Nedašov, 27.11.2022.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

                                                                                                                            

Z Liturgického kalendáře:

Středa - Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Sobota - Památka sv. Fratniška Xaverského, kněze

Neděle - 2. neděle adventní

 

 1. Zítra, v pondělí 28. listopadu máme v naší farnosti adorační denNejsvětější Svátost Oltářní bude vystavena od 9:00 hod. až do večerní mše svaté v 17:15 hod. Prosíme, abyste se zapsali na seznam na jednotlivé hodiny tiché adorace.
 2.  Během adventní doby budou rorátní mše sv. v úterý v 6:30 hod. a v sobotu v 7:00 hod. Děti prosíme, ať si donesou lucerničky. Po rorátech bude pro děti přichystáno překvapení.
 3. „Přiblížilo se nebeské království.“ Aktivita na advent 2022

Advent je zajímavou dobou, která v sobě spojuje minulost, přítomnost i budoucnost. „Přiblížilo se nebeské království.“ (Mt 3,2) To nejsou jen slova, která adresoval sv. Jan Křtitel svým posluchačům u Jordánu před dvěma tisíci lety. Tato slova se bytostně dotýkají každého z nás. Zkusme během letošního adventu svatému Janovi více naslouchat. Zkusme jeho slova pojmout jako výzvu a něco ve svém životě změnit, něco udělat. Každý adventní týden nás budou provázet Janovy výroky podpořené obrázky a náměty k tomu, jak využít čas na této Zemi, který je darem od Boha. Účastníci si každý týden berou domů jeden papírek s adventními výzvami, které se pokusí celý týden plnit. Pak v neděli dovnitř ciferníku „orloje“ si účastníci během adventu připevní špendlíkem malé hvězdičky. Připevňování může probíhat buď přede mší svatou, anebo po ní.

 1. Na stolku jsou k rozebrání adventní kalendáře (magnetky) s krátkým zamyšlením na každý den. Doporučená cena 15, - Kč.
 2. Ve čtvrtek 1. prosince v 16:00 hod. zveme děti na setkání dětského spolča  do klubovny.
 3. Tento týden je první pátek, mše svaté budou slouženy ráno v 7:00 a večer v 17:15 hod.          Hodinu před večerní mší svatou bude příležitost k tiché adoraci a svaté zpovědi. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek Nedašov a pátek Nedašovu Lhotu a Návojnou. Vždy od 9:00 hod.
 4. Příští neděli 4. 12. v 15:00 hod. navštíví náš kostel sv. Mikuláš. Zveme všechny na mikulášskou nadílku. Poté bude připraveno venku občerstvení pro děti i dospělé. Prosíme ochotné hospodyňky o něco dobrého na společný stůl. Kdo by chtěl přispět na toto setkání a balíčky pro děti, může do kasiček.
 5. Ve čtvrtek 8. 12. bude slavnost Panny Marie  počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Budou slouženy tři mše svaté, v 7:00 hod., v 10:00 hod. a v 17:15 hod. Mši svatou v 10:00 hod., při které obnovíme řeholní sliby, budou sloužit všichni kněží Mariáni působící v ČR.
 6. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří minulou neděli přispěli ve sbírce na výmalbu kostela. Děkujeme Bohu známým osobám, které minulý týden přispěly osobním darem na potřeby farnosti.
 7. Byly zakoupeny nove oltářní plachty a plachty na postranní oltáře . Děkujeme členům živého růžence naší farnosti - z Ned. Lhoty, Nedašova a Návojné za dar a zaplacení celé částky.
 8. Pán Bůh zaplať Valašskému kroužku Závršan za dar na výmalbu kostela.
 9. Děkujeme za úklid kostela 3. skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.
 10. Milí poutníci svatohostýnští! Pěší pouť na Svatý Hostýn se uskuteční v pátek 2. června 2023. Je potřeba, aby si zájemci na ubytování nejpozději do 30. dubna 2023 objednali nocleh na Hostýně. Bližší informace budou na nástěnce.
 11. Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve v sobotu 3. 12. od 9-12 hod. zájemce o studium na Den otevřených dveří. Více informací na plakátu a na www.agkm.cz .