Oznamy - 1. neděle adventní

28.11.2021 07:44

 

                                                                   28. 11. 2021

1. neděle adventní

 

Z liturgického kalendáře:

Úterý - Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Pátek - Památka sv. Fratniška Xaverského, kněze

 

 1. Dnes máme v naší farnosti adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude vystavena po „hrubé mši“ od 11:30 hod. až do 17 hod.
 2. Během adventní doby budou rorátní mše sv. v úterý v 6:30 hod. a v sobotu v 7:00 hod.

 

 1. Člověk je vztahová bytost. Každý z nás prožívá různé formy vztahů: K Bohu, k lidem okolo sebe, k sobě. Advent je dobou, která nás vyzývá k tomu, abychom se snažili stát lepšími lidmi a připravovali se tak na příchod narozeného Ježíše. Pojďme se společně stávat lepšími skrze snahu o proměnu našich vztahů. Proto pro děti  a rodiče je na advent připravena aktivita v rodinách (s úkoly na týden). Každý týden bude pro každého z nás k dispozici karta, která nám nabídne drobnou aktivitu, která nám může pomoct udělat alespoň malinký krok ke zlepšení našich vztahů. K dispozici je zvlášť verze pro děti karta žlutá a pro dospělé karta modra. Každá karta obsahuje v pravém horním rohu obrázek, ten vždy vystřihněte, přineste v neděli na mši svatou a připevněte ho kancelářskou svorkou na provázek mezi dvěma postavami. Připevňování může probíhat buď přede mší svatou, a nebo po ní.
 2. Připravujeme sv. Mikuláše, který k dětem do naší farnosti přijde příští neděli 5. prosince během mši sv. v 9:00 hod. Kdo by chtěl přispět na toto setkání a balíčky pro děti, může do kasiček.
 3. Tento týden je první pátek v měsíci, mše sv. budou ráno v 7.00 hod a večer v 17.15 hod., hodinu před mší sv. bude vystavena Nejsvětější Svátost. Nemocné budeme  navštěvovat ve čtvrtek od 9.00 hod v Nedašově a v pátek od 9.00 hod. v Návojné a Ned. Lhotě.
 4. Dnes koná  se sbírka na elektřinu všem dárcům Pán Bůh zaplať
 5. Pán Bůh zaplať Bohu známé osobě za dar na kostel ve výši pět tisíc Kč.
 6. V zákristii je možnost zakoupit kalendáře na příští rok, cena 70 Kč.
 7. Děkujeme za úklid kostela z Nedašove Lhoty, příští sobotu bude uklízet 4. skupina z Nedašova.
 8. Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve v sobotu 4. 12. od 9-12 hod. zájemce o studium na Den otevřených dveří. Více informací na plakátu a na www.agkm.cz
 9. V úterý 30. 11. v 14:30 hod. bude pohřeb pana Josefa Bartošaká z Nedašovy Lhoty, a v pátek 3.12. v 14:30 hod. bude pohřeb pana Františka Vaňka z Nedašovy Lhoty. Odpočinutí věčné dej jím, o Pane,…