Otázky pro biřmovance č. 2

18.02.2018 10:55

 

Milí biřmovanci, vypracované otázky posílejte do konce února na farní mail.

  1. Napiš kdo je autorem jednotlivých knih Písma svatého, a jak rozdělujeme Písmo svaté?
  2. Jaké druhy modlitby známe? Které sám praktikuješ?
  3. Co to je eutanazie, eugenika, homeopatie?  Napiš rozdíl mezi smilstvím a cizoložstvím.
  4. Které svátosti patří mezi svátosti uvedení do křesťanského života, které jsou uzdravujíci a které určují naše povolání? Opiš krátce jednotlivé svátosti.
  5. Napiš podle sebe, jakby si oživil nebo co nového by si zavedl v naší farnosti, aby si přitáhl mladé lidi.