Neděle Božího Milosrdenství

07.04.2024 07:37

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

7. 4. 2024

 

2. neděle velikonoční

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • Dnes prožíváme neděli Božího Milosrdenství. Odpoledne v 15:00 hod. jste srdečně zvaní na pouť k Božímu Milosrdenství. Hlavním kazatelem bude P. Dominik Kovář -  kaplan z Luhačovic. Dnes hrubá mše svatá v 10:30 již nebude.
 • Zítra v pondělí 8. dubna na Slavnost Zvěstovaní Páně budou dvě mše svate:ráno v 7:00 hod a 18:30 hod.
 • Také zítra po večerní mši svaté bude setkaní rodičů dětí, které se připravuji na 1. svaté přijímání. Účast jednoho z rodičů je povinná.
 • Ve čtvrtky vždy po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adoraci „Věnuj svůj čas Ježíšovi!“,  se závěrečným eucharistickým požehnáním ve 20:15 hod.
 • V sobotu 13. dubna v 15.00 hod jste srdečně zvaní na Fatimskou pobožnost do Brumova.
 • V sobotu v olomoucké katedrále při mši svaté v 10:00 hod. bude uveden do úřadu arcibiskupa o. biskup Josef Nuzik. Po celý týden v noveně, v modlitbě růžence před mší svatou budeme prosit za nového arcibiskupa.
 • Veliké Pán Bůh zaplať zaměstnancům obce Nedašov za ořezání korun lip kolem kostela.
 • Děkujeme za úklid kostela 2. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet 2. skupina z Nedašova.
 • Pán Bůh zaplať všem, kteří jste přispěli ve sbírce z minulé neděle na služné kněží a na hrob v Jeruzalémě.
 • Charita Valašské Klobouky děkuje všem farníkům, kteří se zapojili v letošní postní době do aktivity Postní almužna. V naší farnosti vybráno bylo: 29.678,-Kč. Tyto prostředky budou použity po dohodě s duchovním správcem farnosti především na podporu sociálně slabých a znevýhodněných osob a jejich rodin v naší farnosti. Ještě jednou velké Pán Bůh zaplať.
 • Centrum pro rodinu VK zve v sobotu 13. dubna na setkání „Znovu vykročit“, které je pro všechny, kteří procházejí nebo si prošli zátěžovou situací, kterou přináší rozchod, rozvod, opuštění partnerem. Nabízíme prostor pro setkání a sdílení, zamyšlení nad tématem, modlitbu, ztišení. Součástí setkání bude také mše svatá a adorace. Tématem bude provázet P. ThLic. Petr Šikula. Informace a přihláška ZDE, nebo na stránkách Centra pro rodinu VK.