Květná neděle

24.03.2024 13:40

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

24. 3. 2024

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

 

 • Dnes končí akce „Postní almužna“. Veliké Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost a pokladničky!
 • Dnes odpoledne jste všichni srdečně zvaní na Křížovu cestu do Návojné. Začátek je v 15:00 hod. u kamenného kříže u Zámku. Křížová cesta bude končit u kříže na Zámostní. V případě deště se křížová cesta uskuteční v kostele.
 • Velikonoční svatá zpověď bude zítra v pondělí 25. března dopoledne od 10:00 do 12:00 hod. a odpoledne od 14:30 do 16:30 hod.
 • Tento týden v pondělí a v úterý mše sv. budou ráno v 7:00 hod.
 • V úterý po mši sv. ráno bude generální úklid kostela a kolem kostela.  Prosíme obětavé ženy a muže o pomoc pří úklidu.
 • Ve středu 27. března po večerní mši svaté cca 18:00 zveme všechny ministranty na schůzi. Nácviky pro všechny ministranty, kteří chtějí ministrovat během Tridua, budou probíhat ve Velký pátek i Bílou sobotu v 10:00 hod.
 • Děkujeme za úklid kostela 1. skupině z Nedašova, příští týden v sobotu v 8:00 hod. bude uklízet 8. skupina z Ned. Lhoty.
 • Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří jste minulý týden přispěli na opravu varhan a členům živého růžence z Nedašove Lhoty za dar ve výši 3000,-Kč.

 

OBŘADY SVATÉHO TRIDUA:

 

 • Večerní mše svatá na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek začne v 18:00 hod.

Po mši sv. bude možnost tiché adorace v Getsemanské zahradě do 21:00 hod.

 • Na Velký pátek v 14:30 hod. bude křížová cesta v kostele a po ní začne Novena k Božímu Milosrdenství.
 • Obřady Velkého pátku začnou v 18:00 hod. Velký pátek je dnem přísného půstu od masa. 

V noci z Velkého pátku na Bílou sobotu a po celou sobotu zveme na Bdění u Božího hrobu.

 Aby byla zajištěna bezpečnost, prosíme, zapište se na hodinový plán, který je na stolku za lavicemi.

 U hrobu Pana Ježíše bude sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě.

 • Obřady Velikonoční vigilie na Bílou sobotu začnou v 19:00 hod.

Po mši sv. průvodem kolem kostela oslavíme vzkříšení Pána, a proto zvu na průvod krojované, družičky, zpěváky, muzikanty.

 • Na Bílou sobotu ve 12:00 hod. bude svěcení pokrmů. Je to stará křesťanská tradice, že věřící v košíku přinášejí symbolické pokrmy určené ke společné rodinné velikonoční snídaní, nap. beránek, chléb, vajíčka, maso, uzeniny, bábovku a podobně. Na liturgii Bílé soboty si doneste svíčky.
 • Příští neděli, na Boží hod velikonoční, bude sbírka určená na služné duchovních. Pán Bůh zaplať za Vaše dary
 • V sobotu 6. dubna v Praze se uskuteční Pochod pro život. Bylo spuštěno přihlašování na internetových stránkách: Pochodprozivot.cz. https://hnutiprozivot.cz/pochod-pro-zivot    Srdečně zveme.