Informace k rozloučení s P. Markem Martiškou

22.08.2018 10:01

 

Rozloučení s otcem Markem proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedašově v pátek 24. srpna v 15:00 hod.

 

Tělo otce Marka bude dovezeno ve 13:00 hod.

 

Hlavním celebrantem bude arcibiskup Jan Graubner. Po mši svaté bude průvod ke křížku na křižovatce, odkud bude otec Marek převezen na Slovensko.

 

Pohřeb otce Marka bude v sobotu 25. srpna v 11:00 hod. v Omšenie na Slovensku. Jsou objednány autobusy, přihlásit se můžete v zákristii. Odjezd je plánován na 9:00 hod.

 

Prosíme, respektujte rozvržené parkování. Pro kněze a rodinu jsou vyhrazena parkovací místa u OÚ v Nedašově a u základní školy. Ostatní mají možnost parkovat u mateřské školy, hřiště, statku, staré školy nebo podél hřbitova. Přímo ke kostelu nebude mít možnost přijet žádné auto. Také prosíme, na parkoviště podél hřbitova jezděte pouze ulicí ke statku.

 

V kostele v Nedašově budou vyhrazena místa pro kněze, řeholníky, rodinu, krojované a myslivce. Prosíme, respektujte toto značení.

 

Na rozloučení s otcem Markem prosíme, nenoste květiny do kostela, budou na ně nachystány nádoby vedle vstupu do kostela. Jestliže však máte v plánu zúčastnit se i pohřební mše svaté v Omšenie, spíše je vezměte tam.

 

Po přenesení ostatků otce Marka ke kříži na křižovatce bude pro kněze, rodinu a pozvané hosty připraveno občerstvení v Obecním domě v Nedašově. Pro ostatní pak bude možnost společného setkání v prostorách před základní školou.

 

V pátek nebude sloužena večerní mše svatá.

 

Dokud nebude ustanoven nástupce zesnulého otce Marka, obracejte se ve farních záležitostech na o. Richarda Wojciechowskiho. Tel.:  605 969 613