Farní oznamy ze 4. 3. 2018

05.03.2018 05:57

 

3. neděle postní

  1. Dnes odpoledne vás zveme na křížovou cestu ve 14.30 hod. Bude se zpívat píseň Sem dcero sionská.
  2. V pondělí 5. 3. nebude mše svatá v DSS, bude odsloužena snad příští týden.
  3. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 3. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.
  4. V sobotu 17. března se uskuteční setkání děkanátní mládeže ve Valašských Kloboukách. Začátek setkání je v 15.00 hod. Připraven je zajímavý program, jeden z hostí je Marek Orko Vácha, kněz, biolog. Zvlášť zveme mládež, která se připravuje k svátosti biřmování. Bližší informace na plakátech a na internetu.
  5. Připravuje se duchovní obnova pro maminky, a to v termínu od 12.3. do 15.3. Bude se konat v Orlovně v Brumově ve spolupráci s Malenkou. Téma jak žít vztahy a starosti podle Boží vůle. Bližší informace na plakátech a na internetu.
  6. V době od 7. do 10. června připravujeme pouť do Polska - po stopách papeže sv. Jana Pavla II. Předpokládaný program jsou Wadowice, kalwaria Zebrzydowska, Krakow město, Krakow – Lagiewniki, Czestochowa a Licheň. Cena 4.500 Kč. Přihlaste se prosím v zákristii.
     
  7. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli do sbírky na Haléř sv. Petra a také za dar na kostel.
  8. V pátek 15. června se uskuteční pěší pouť na sv. Hostýn. Bližší informace jsou ve vývěsní skříňce u vchodu kostela.