Farní oznamy z 6. 5.

06.05.2018 21:04

 

6. neděle velikonoční

Liturgický kalendář:

                      Ve čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně

  1. V pondělí ve 14:00 hod. bude mše svatá v DSS v Návojné.
  2. Ve čtvrtek máme Slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svaté budou ráno v 7.00 hod. a večer v 18.30 hod. Ve čtvrtek bude také mše svatá v Naději v 9.00 hod.
  3. Příští neděli máme v naší farnosti První svaté přijímání. Mše svaté budou v 7.15, v 9.00 a v 11.00 hod. Nácvik dětí k Prvnímu sv. přijímání bude v pondělí v 10.00 hod., v úterý v 15.00 hod. a ve čtvrtek v 15.00 hod. První svatá zpověď pro děti a rodiče bude v sobotu ve 13.00 hod. Průvod v neděli začneme od křížku u školy v 8.30 hod.
  4. Srdečné Pán Bůh zaplať za dar na kostel.
  5. Děkuji za úklid kostela minulý týden 2. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty. Rodiče prvopřijímajících dětí se postarají o výzdobu v kostele a kolem kostela.
  6. V sobotu 12. května v 10.30 hod. v našem kostele chtějí přijmout svátost manželství Petr Vaněk z Nedašova, bydliště Nedašov 12, a Hana Bůbelová z Nedašovy Lhoty, Nedašova Lhota 70. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.