Farní oznamy z 3. 6.

04.06.2018 05:15

 

9. neděle v mezidobí

Liturgický kalendář:   V úterý Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

                                    V pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

                                    V sobotu Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

  1. V pondělí bude mše svatá ve 14.00 hod. v  DSS v Návojné.
  2. V úterý bude mše svatá v 9.00 hod. v Naději.
  3. V pátek na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Pana Ježíše bude jenom jedna mše svatá večer, a to večer v 18.30 hod.
  4. Děkuji za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden bude uklízet 4. skupina z Nedašova. Prosím, aby se skupina uklízející příští sobotu domluvila na odlpoledním úklidu.
  5. V neděli 10. 6. připravuje Valašský soubor Závršan pouť krojovaných na Svatý Hostýn. Přihlásit se můžete v zákristii.
  6. Zapisování úmyslů mší svatých (na druhé pololetí) bude 12. června odpoledne v 15.00 hod. na faře.
  7. Srdečné Pán Bůh zaplať za dar na kostel od 65-níků.
  8. Poutníci do Polska ať přijdou po mši svaté do zákristie.