Farní oznamy z 29. 4.

29.04.2018 13:31

 

5. neděle velikonoční

Liturgický kalendář:

           Ve středu Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

           Ve čtvrtek Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

  1. V úterý 1. 5. bude mše svatá ráno v 7.00 hod. Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii, po mších svatých budou v našem kostele májové pobožnosti, zveme zvlášť děti s básničkami.
  2. Tento týden máme první pátek v měsíci. Zpovídat nemocné a starší osoby v naší farnosti budeme ve středu v Návojné, ve čtvrtek v Nedašove Lhotě a v pátek v Nedašově.
  3. V pátek bude mše svatá ráno v 7.00 hod a večer 18.30. Po večerní mši svaté bude lectio divina, modlení se Písmem Svatým.
  4. Příští neděli bude sbírka na elektřinu.
  5. Ohlášky:

V sobotu 5. května v 11.00 hod. v našem kostele chtějí přijmout svátost manželství Vojtěch Káňa z Brumova-Bylnice, bydliště Hrbáč 1300, a Jaroslava Kolínková z Nedašova, Nedašov 351. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.

V sobotu 5. května v 12.30 hod. v našem kostele chtějí přijmout svátost manželství Marek Jaroš se Slavičína, bydliště Družstevní 78, a Alžběta Ďulíková z Nedašova, Nedašov 378. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.