Farní oznamy z 27.5.

28.05.2018 15:53

Slavnost Nejsvětejší Trojice

Liturgický kalendář:             

Ve středu Památka sv. Zdislavy

Ve čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ                    

  1. Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii. Zveme na májové pobožnosti po mši svaté, zvlášť zveme děti s básničkami.
  2. Ve čtvrtek na slavnost Těla a Krve Páně bude mše svatá ráno v 7.00 hod. a večer v 18.00 hod. Po večerní mši svaté bude procesí po naší farnosti. Zveme krojované, také děti, které letos přijaly první svaté přijímání, a vás, kteří můžete.
  3. Tento týden máme první pátek. Zpovídat budeme ve středu v Návojné, ve čtvrtek v NedašovéLhotě a v pátek v Nedašově.
  4. Na první pátek budou mše svaté ráno v 7.00 hod a večer v 18.30 hod., po večerní mši svaté bude lectio divina.
  5. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kdo přispěli do sbírky na církevní školy z minulé neděle.
  6. Děkuji za úklid kostela minulý týden 3. skupině Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.
  7. V neděli 10. 6. připravuje Valašský soubor Závršan pouť krojovaných na Svatý Hostýn. Přihlásit se můžete v zákristii.
  8. V sobotu 2. 6. v 11.00 hod. chtějí v našem kostele uzavřít církevní sňatek Miroslav Holba z Nedašova a Ilona Šánková také z Nedašova. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, ať ji nahlásí na faře.