Farní oznamy z 25. 3.

25.03.2018 14:02

 

Květná neděle

  1. Dnes odpoledne 14.30 jste srdečně zváni na křížovou cestu.
  2. Velikonoční zpověď v naší farnosti bude zítra v pondělí 26. 3. od 9:00 hod. do 12:00 hod. a odpoledne od 13.30 do 17:00 hod. Kdo by chtěl přijmout svaté přijímání v den zpovědi, bude se podávat v 10:30 a v 11:45 hod a také odpoledne v 15:00 a v 16:30 hod.
  3. V pondělí a v úterý budou mše svaté ráno v 7:00 hod..
  4. V úterý v 16:00 hod. bude v našem kostele generální úklid.
  5. Obřady Velikonočního Tridua se začnou na Zelený Čtvrtek v 18.00, na VELKÝ PÁTEK v 18.00, na BÍLOU SOBOTU v 19.00 hod. U hrobu Pana Ježíše bude sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě a příští neděli bude sbírka na kněžský seminář v Olomouci.
  6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty. Děkuji všem také za úklid fary na zpovídání a Velikonoční svátky.
  7. Připravujeme pouť do Polska po stopách papeže sv. Jana Pavla II začátkem června, Wadowice, kalwaria Zebrzydowska, Krakow město, Krakow – Lagiewniki, Czestochowa, a pak Lichen. Cena 4500 Kč. Přihlaste se prosím v zákristii.
  8. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli ve sbírce na farnost a za dar na kostel od členů živého růžence z Nedašovy Lhoty.
  9. V sobotu 7. 4. Se bude konat v Praze pochod pro život. Pojede vlak z Brumova až do Prahy a cena pro dospělého je 330 Kč, děti zadarmo. Přihlásit se můžete na www.pochodprozivot.cz
  10. V sobotu 14.4. se v naší farnosti budou konat Godzone misie. Téma hledání povolání a životní cesty. Bližší informace jsou na nástěnce a internetové stránce.