Farní oznamy z 25. 2. 2018

25.02.2018 20:17

 

  1. Dnes odpoledne ve 14.30 hod. vás zveme na křížovou cestu.
  2. Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy duchovní obnovy pro manžele.
  3. Ve čtvrtek v 16.00 hod. bude na faře misijní klubíčko.
  4. Tento týden máme první pátek v měsíci. Nemocné a starší budeme zpovídat ve čtvrtek v Návojné a Nedašove Lhotě a v pátek a v Nedašově.
  5. V pátek budou mše svaté ráno v 7.00 hod. a večer 17.15 hod.
  6. Připravuje se duchovní obnova pro maminky, a to v termínu od 12.3. do 15.3. Bude se konat v Orlovně v Brumově ve spolupráci s Malenkou. Téma jak žít vztahy a starosti podle Boží vůle. Bližší informace na plakátech a na internetu.
  7. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 3. skupina z Návojné.
  8.  V době od 7. do 10. června připravujeme pouť do Polska - po stopách papeže sv. Jana Pavla II. Předpokládaný program jsou Wadowice, kalwaria Zebrzydowska, Krakow město, Krakow – Lagiewniki, Czestochowa a Licheň. Cena 4.500 Kč. Přihlaste se prosím v zákristii.