Farní oznamy z 18. 3. 2018

18.03.2018 13:56

 

5. neděle postní

Liturgický kalendář:

V pondělí SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE.

  1. Dnes odpoledne Vás zveme na křížovou cestu ve 14.30 hod. Povedou ji biřmovanci.
  2. Zítra na SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE, bude mše svatá ráno v 7.00 hod. a večer v 18.00 hod. Doporučený svátek – věřícím se doporučuje účastnit se toho dne mše svaté.
  3. Dne 23 až 25. 3. zveme k modlitbě u příležitosti TRIDUA. V pátek křížová cesta, v sobotu po mši svaté prosby za odpuštění a v neděli ve 14.30 hod. po pobožnosti křížové cesty poděkujeme za dary a milosti udělené našim rodinám.
  4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 5. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 4. skupina z Návojné.
  5. Připravujeme pouť do Polska po stopách papeže sv. Jana Pavla II začátkem června, Wadowice, kalwaria Zebrzydowska, Krakow město, Krakow – Lagiewniki, Czestochowa, a pak Lichen. Cena 4500 Kč. Přihlaste se prosím v zákristii.
  6. Srdečné Pán Bůh zaplať za dar na kostel.
  7. Obřady Velikonočního Tridua se začnou na Zelený Čtvrtek v 18.00, na VELKÝ PÁTEK v 18.00, na BÍLOU SOBOTU v 19.00 hod.