Farní oznamy z 15. 4.

15.04.2018 19:38

 

3. neděle velikonoční

  1. Děkuji za veškerou pomoc při organizování setkání pro mladé a zvláště pro biřmovance.
  2. V pondělí ve 14.00 hod. bude mše svatá v DSS v Návojné. Přede mší se bude zpovídat.
  3. V pátek po mši svaté bude lectio divina (modlitba Písmem svatým). Jste srdečně zváni.
  4. Děkuji za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.
  5. Ti, kteří se nahlásili na pouť do Polska po stopách papeže sv. Jana Pavla II., prosím, aby v zákristii nahlásili rodné číslo a číslo občanek a zaplatili cenu za pouť ve výši 4500 Kč.