Farní oznamy z 11. 3.

11.03.2018 22:40

 

4. neděle postní

 1. Dnes odpoledne ve 14.30 hod. vás zveme na křížovou cestu vedenou tatínky naší farnosti. Prosím, aby přišli 20 min. před křížovou cestou do zákristie.
 2. Příští neděli povedou křížovou cestu biřmovanci. V zákristii se můžou nahlásit, kdo z biřmovanců se chce zapojit. Pokud bude málo nahlášených, vyznačím v průběhu týdne, a seznam bude vzadu na nástěnce.
 3. V pondělí mše svatá v DSS nebude, odložíme ji až po Velikonocích.
 4. V pátek po mši svaté bude setkání skupinky biřmovanců otce Marka.
 5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden bude uklízet 5. skupina z Nedašova. Prosím se domluvit a uklidit až k večer po vyjmutí vitráží.
 6. V sobotu 17. března se uskuteční setkání děkanátní mládeže ve Valašských Kloboukách. Začátek setkání je v 15.00 hod. Připraven je zajímavý program, jeden z hostí je Marek Orko Vácha, kněz, biolog. Zvlášť zveme mládež, která se připravuje k svátosti biřmování. Bližší informace na plakátech a na internetu.
   
 7. V době od 7. do 10. června připravujeme pouť do Polska - po stopách papeže sv. Jana Pavla II. Předpokládaný program jsou Wadowice, kalwaria Zebrzydowska, Krakow město, Krakow – Lagiewniki, Czestochowa a Licheň. Cena 4.500 Kč. Přihlaste se prosím v zákristii.
 8. Srdečné Pán Bůh zaplať za dar na kostel.
 9. Příští týden bude sbírka na potřeby farnosti.