Farní oznamy z 10. 6.

10.06.2018 19:43

 

10. neděle v mezidobí

 

Liturgický kalendář:

                        V pondělí Památka sv. Barnabáše, apoštola.

                        Ve středu Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

  1. V úterý bude mše svatá v 7.00 hod. ráno.
  2. V úterý odpoledne od 15.00 hod. se budou zapisovat úmysly na druhé pololetí.
  3. Ve středu ráno bude mše svatá v 7.00 hod ráno, odpoledne zveme na Fatimskou pobožnost do Brumova.
  4. V pátek bude mše svatá v 7.00 hod.ráno, večer v 19.15 bude v kostele setkání biřmovanců, skupinka otce Marka.
  5. Děkuji za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 4. skupina z Návojné.
  6. V sobotu 16. 6. v 11.00 hod. chtějí v našem kostele uzavřít církevní sňatek Michal Horák, Brno-Židenice a Klára Švachová, Nedašov. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce ať ji nahlásí na faře.
  7. V sobotu 16. 6. ve 13.00 hod. chtějí v našem kostele uzavřít církevní sňatek Michal Klíč, Brno – Bosonohy Sedla a Radka Macháčová, Nedašov. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce ať ji nahlásí na faře.
  8. V sakristii jsou přichystána k vyzvednutí DVD z 1. svatého přijímání.